Stichting Sitara

Wij zetten in op bewustwording en weerbaarheid om de kansen voor alle kinderen in de stad te vergroten.

Contact opnemen

Stichting Sitara zet zich al ruim 30 jaar in voor onze superdiverse stad Amsterdam, de stad met een overvloed aan kansen. Onze expertise ligt in het vergroten van de toegankelijkheid van deze kansen. Onze ervaringen en kennis delen we met kinderen en opvoeders maar ook met de professionals die in de verschillende wijken werkzaam zijn. We werken samen aan een gezamenlijk doel: namelijk een inclusieve en leefbare stad creëren waar ieder kind kan meekomen en meedoen.


Wij werken aan het:

Empoweren van kinderen en opvoeders die
problemen in kansen toegankelijkheid tegenkomen.

Vergroten van bewustwording en inzicht in problemen met betrekking tot kansen toegankelijkheid bij professionals/instellingen en beleidsmakers.

Visie

In de huidige Nederlandse maatschappij zijn gelijkheid, gelijkwaardigheid en voor jezelf en je omgeving kunnen zorgen, nog steeds belangrijke onderwerpen van gesprek. Het uitgangspunt hierbij is dat er in theorie voor iedereen gelijke kansen zijn.

De praktijk maakt echter duidelijk dat de toegankelijkheid tot die kansen niet voor iedereen hetzelfde is. Nog steeds kan niet iedereen vanuit volle potentie en eigen kracht meekomen en meedoen. Stichting Sitara werkt hier hard voor met haar methodes en interventies.

Wat ons hier anders in maakt is vooral het preventief werken. Dit om ervoor te zorgen dat nieuwe generaties meer toegang tot kansen krijgen en zij vanuit volle potentie kunnen meedoen.

Ons aanbod

Workshop

Advieswerk

De workshops zijn een laagdrempelige verkenning op inclusief en cultuursensitief werken.

Lees meer

Training

Advieswerk

De training is toegespitst op het vergroten van kennis, bewustwording en inzicht in inclusie.

Lees meer

Lesprogramma

Het Huis

Het lesprogramma is gericht op de bewustwording en weerbaarheid van kinderen die wonen en opgroeien in superdiverse wijken.

Lees meer