Werkwijze

Inclusief werken

Inclusief werken is onze prioriteit. We zijn ons als team bewust van verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de vorming van identiteit. Hierbij kun je denken aan cultuur, sociale economische status, opleidingsniveau, etniciteit en gender.

Voor het team van Stichting Sitara streven we naar een werkwijze waarbij inclusiviteit, cultuursensitiviteit, en samen leren, centraal staan. Hier wordt bewust organisatorisch beleid op gevoerd. Ons divers en inclusief team bestaat uit verschillende professionals met elk hun eigen achtergrond en expertise.

We veronderstellen dat kennis niet alleen bestaat uit feiten, maar ook uit ervaring. Door deze ervaringen ook onderling met elkaar te bespreken, zorg je ervoor dat je daadwerkelijk van elkaar en met elkaar leert.

Het brede spectrum aan kennis en ervaring in ons team zorgt ervoor dat de basis van ons aanbod aansluit en mee ontwikkelt met de verschillende doelgroepen en hun leefwerelden. We vinden het belangrijk om als divers team aan de slag te gaan en zo samen de blinde vlekken in het sociaal werk te tackelen.

Neuropsychologie

In onze benadering maken we gebruik van neuropsychologie. Neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen de hersenen en gedrag. Hoe de hersenen zich ontwikkelen is sterk afhankelijk van de input die beschikbaar is. Het is een neuropsychologisch gegeven dat mensen vooral leren door uitgedaagd te worden. Dat betekent dat we dit in de praktijk inzetten in zowel vorm als inhoud van ons aanbod.