Het huis - stichtingsitara

HET HUIS

HET HUIS

Uit eerdere projecten van Stichting Sitara op (basis)scholen werd duidelijk dat er behoefte was aan iets wat nog niet bestond: een lesprogramma gericht op bewustwording en weerbaarheid specifiek voor de kinderen die wonen en opgroeien in superdiverse wijken.

Daarom hebben we de cultuursensitieve training HET HUIS ontwikkeld. Met deze pre-preventieve training versterken wij niet alleen het positieve zelfbeeld, de weerbaarheid en de identiteit van de kinderen maar dragen we ook bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid van en in de superdiverse wijken.

“ Door HET HUIS heb ik meer zelfvertrouwen, ik nu beter luisteren naar de ander. Ik ben ook opener geworden. Mijn moeder zegt dat sinds ik bij HET HUIS ben, ze meer emotie ziet bij me. Ik ben ook rustiger nu, ik heb een sollicitatiegesprek gehad voor stage en door HET HUIS ging dat goed. ” - Denzel, jaar 1 praktijkschool
quote_boy
ideeenfoto

Wat is het HET HUIS?

HET HUIS is een training voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. De training heeft als doel om de leerlingen zelfbewuster en weerbaarder te maken. Daarbij richt de training zich op drie pijlers: identiteit, waarden & normen en de eigen verantwoordelijkheid.

In de training staat de (be)leefwereld van de leerling centraal; we kijken naar wat voor hem/haar belangrijk is. Leerlingen leren nieuwe vaardigheden waardoor ze beter omgaan met (negatieve) emoties en uitdagingen. We gaan hierbij preventief te werk; we richten ons op het voorkomen van problemen en het beperken van beginnende problematiek.

 

HET HUIS richt zich primair op kinderen, maar neemt de sociale context mee. Dat doen we door parallelle bijeenkomsten voor opvoeders te organiseren, nauwe samenwerking met leerkrachten, intern begeleiders en ouder- kindadviseurs aan te gaan. Ook ontvangen we rolmodellen uit de wijk als onderdeel van HET HUIS.

“ De trainers hebben me laten oefenen met voor mezelf opkomen. Dat heeft me goed geholpen en ik voel me daar heel blij om. Eerst voelde ik het draaien in mij buik, maar nu voel ik dat ik stevig sta. Ik heb nu een goed gevoel in mijn buik. ” - Gabrielle, groep 8
svg_quote_girl

Werkwijze

We trainen jongens en meiden apart; één groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers. De training bestaat uit 12 lessen van twee uur waarbij iedere les een ander onderwerp heeft. Zo leggen we uit hoe het brein werkt, hebben we het over eigenwaarde en de puberteit. Tijdens de gezamenlijke maaltijd, praten we op een laagdrempelige manier verder over het onderwerp van de les. 

Is HET HUIS ook iets voor mij?

HET HUIS is inzetbaar op elke school. Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerking met school is de aansluiting op doelgroep, visie en missie van de school. Flexibiliteit en aansluitend werken maakt het mogelijk dat we HET HUIS op scholen uitvoeren binnen verschillende leerjaren, op scholen die bijzonder onderwijs, speciaal onderwijs of openbaar onderwijs aanbieden. 

We werken pre-preventief, wat wil zeggen dat met HET HUIS een stevige basis wordt gelegd waarop ook andere trainingen (zoals weerbaarheids- of SoVa-trainingen) goed kunnen aansluiten. 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een gesprek met ons aan.

Aanvragen