In gesprek met Eliza Inge

24 augustus 2023 Yahya | Interview

''Je bent meer dan alleen je identiteit''

Wie zijn de teamleden van Stichting Sitara? Vandaag een interview met HET HUIS trainer Eliza Inge (48). In haar jeugd liep Eliza zelf tegen uitdagingen aan. Dat moedigde haar aan om zich later in te zetten voor jongeren. Inmiddels werkt ze ruim tien jaar met kinderen en voor Stichting Sitara. 

Je geeft training voor HET HUIS. Kun je ons meer vertellen over het lesprogramma?

‘’HET HUIS is een twaalf weken durende training voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het programma richt zich op drie thema’s: identiteit, waarden en normen, en eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk dat kinderen beseffen dat ze meer zijn dan hun paspoort, de kleur van hun ogen of hun haartype. Je hebt veel kwaliteiten waar je misschien niet eens bij stilstaat. Wat heb je geleerd van je cultuur? Waar ben je goed in en realiseer je je dat wel? Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich bewust worden van hun talenten. Hoe eerder kinderen dit beseffen, hoe meer ze er in de toekomst van kunnen profiteren.’’

Wat is de rol van ouders in het programma?

‘’Voordat we starten maken we meteen contact met de ouders. We hebben de input van de ouders echt nodig zodat de kinderen de training goed afmaken. De meeste ouders weten dan ook nog niet helemaal wat het inhoudt. We hebben ouder contactmomenten waarin we aan de ouders uitleggen wat de kinderen zullen leren. Ook moedigen we hen aan om een oefening te doen, zodat ze zelf ervaren wat hun kinderen meemaken.’’

Wat bedoel je eigenlijk met bewustwording?

‘’Als je aan een kind, of zelfs een volwassene, vraagt of ze gelukkig of blij zijn, moeten ze soms diep nadenken. Ze weten niet meer waar ze blij van worden, wat hen een goed gevoel geeft of wat ze kunnen doen om boosheid om te zetten. Ik zie kinderen die op automatische piloot gaan, zonder dat ze het doorhebben. Ik hoop kinderen te leren zichzelf beter te begrijpen en dat ze hun gevoelens leren omarmen. We stimuleren hen om gesprekken aan te gaan met hun ouders. Of met mensen om hen heen, de kinderen, of hun juf of meester. Bewust zijn van je eigen gevoel is een belangrijke tool om door het leven te navigeren. Ze leren sterker in hun schoenen staan wanneer ze dit als kracht vastpakken.’’

Waar krijg jij energie van in je werk?

‘’Ik haal mijn energie uit de gesprekken met de kinderen. Het brengt me terug naar mijn eigen kindertijd: wat had ik toen graag willen horen? Ik deel deze gedachten ook met hen. Ik laat ze zien hoe ik dingen heb ervaren en nu, als ouder van mijn eigen kinderen, probeer ik het op een andere manier over te brengen. Tegelijkertijd kan ik ook in de rol van ouder stappen. Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over huisregels en kinderen zeggen dat ze die niet hebben, wijs ik hen op de regels die ze thuis hebben maar zelf niet opmerken. Op het moment dat ik iets benoem wat ze herkennen, voel ik echt een verbinding ontstaan.”

Wat maakt een les geslaagd?

‘’Hoe meer vragen de kinderen durven te stellen, hoe beter de les verloopt. In het begin maken we een mindmap waarbij we willen weten wat de kinderen al weten. Voor mij is het belangrijk om te ontdekken wat ze nog niet hebben genoemd. Dat vormt de basis voor mijn les. Wat ze al weten, hoef ik niet uitgebreid te behandelen. En wat ze niet weten, daar sta ik extra bij stil. Dat zijn de gesprekken waar de kinderen echt loskomen en meedoen. 

Bij de laatste les hebben we het over rolmodellen. Enkele kinderen gaven toen aan dat ik ook een rolmodel voor hen was geworden. Dat raakte me enorm. In die korte tijd, in twaalf lessen, ben ik voor hen een rolmodel geworden. Het feit dat ze dat benoemen, betekent dat ze vrolijk weggaan en iets hebben geleerd. Het geeft me een gevoel van voldoening en vervulling.’’

Wat voor verandering zie je bij de kinderen die je les geeft?

‘’De jongeren worden bewuster van zichzelf. Het mooie aan het lesprogramma is dat we de diepte in kunnen gaan. We spenderen extra tijd aan het praten over lastige onderwerpen, zoals de werking van je hersenen, cultuur, eigen verantwoordelijkheid, waarden en normen en gevoelens. Ik merk dat de jongeren er over nadenken en goede antwoorden geven. Het is een kleinere groep waardoor we veel meer 1 op 1 met hen bezig zijn. Wij herhalen onderwerpen en kunnen korter en sneller handelen op gedrag en gesprekken. Dat krijgen we ook vaak terug van leraren; goed dat jullie dit doen.’’

Wat hoop je te bereiken als trainer bij HET HUIS?

‘’Mijn doel is om kinderen bewust te maken van hun gevoelens en hen te laten zien dat ze een individu zijn met talenten en krachten. Al is het maar één les die ze meenemen in hun latere leven – dan weet ik dat ik heb bijgedragen. De echte les begint namelijk pas na de twaalf lessen van HET HUIS. In wat voor situatie ze ook terechtkomen, ik hoop dat ze af en toe terugdenken aan wat ze hebben geleerd. Het zou geweldig zijn als ze, bewust of onbewust, voelen dat ze dit als kind al hebben geleerd. Deze training is van toepassing op alle kinderen. We horen zelfs ouders vragen of we iets vergelijkbaars voor volwassenen hebben. Ik geloof dat iedereen HET HUIS kan gebruiken.’’