Samenwerking hulpverlening organisaties in netwerk Connect ZO!

Connect ZO!

8 februari 2023 Yahya | Nieuws

Connect ZO! Hoe vinden we beter aansluiting bij gezinnen die zorg nodig hebben?

De hulpverlening in Amsterdam is te versnipperd: gezinnen met complexe vraagstukken weten niet waar ze terecht kunnen voor de juiste hulp. Diverse hulpverlenende organisaties zien dat deze versnippering kan leiden tot het mijden van zorg. Dat moet en kan anders, zien de partijen actief in stadsdeel Zuidoost. Stichting Sitara heeft samen met hen een pilot opgezet in de vorm van het expertisenetwerk Connect ZO! 

Kritisch gesprek

Begin 2021 ontstond tijdens een kennismaking van Jessica van der Luyt (directeur Stichting Sitara), Virgil Tevreden (directeur Jongeren die Het Kunnen) en Erik Jongman (psychotherapeut en supervisor bij de Waag en Levvel) een kritisch gesprek over het bereiken en aansluiten van kwetsbare gezinnen. Ze constateerden dat er een afstand is tussen de leefwereld van deze gezinnen en de hulpverlening waarmee zij te maken hebben. Dit kan onbedoeld zorgen voor het gevoel van afwijzing en afhaken in de samenleving.

Hulpverlening in Zuidoost

Amsterdam Zuidoost biedt enorme mogelijkheden door haar diversiteit. Maar het stadsdeel kent ook uitdagingen: zo groeit 35% van de kinderen op in armoede, wat betekent dat een groot deel van de kinderen in Zuidoost minder kansen heeft dan kinderen elders. Gezinnen die overbelast zijn vinden moeizaam of niet hun weg in het complex georganiseerde hulpverleningssysteem. In de praktijk leidt dit regelmatig tot wantrouwen naar hulpverleners en het vermijden van zorg.

Connect ZO! bundelt kennis en kracht

Het gesprek tussen Virgil, Erik en Jessica motiveerde hen om samen een aanpak te ontwikkelen die uitgaat van de leefwereld van het gezin. Zo werd Connect ZO! in het leven geroepen. Een cultuursensitieve en systemische aanpak om de hulpverlening voor gezinnen in stadsdeel Zuidoost te verbeteren. Het netwerk komt bij elkaar om kennis en kracht te bundelen. Op deze manier wordt er vanuit gecombineerde expertise trainingen ontwikkeld voor professionals die in de wijk met deze gezinnen werken.

Connect ZO! bestaat uit Jongeren Die het Kunnen (JDK), Ouder- en Kindteams (OKT), Preventief Interventie Team (PIT), Levvel, De Waag, Arkin, Metsys, gemeente Amsterdam, Amsterdam UMC en Stichting Sitara. 

‘’We willen allemaal bijdragen aan een gezond en sterk Amsterdam Zuidoost, maar dan moet de hulpverlening wel beter aansluiten bij de leefwereld van de gezinnen. Met deze samenwerking bundelen we onze krachten.’’ Jessica van der Luyt, directeur Stichting Sitara.