Vacature: Pedagoog

Stichting Sitara is per direct op zoek naar een pedagoog. Als pedagoog begeleid je trainers van HET HUIS programma en ben je medeverantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van nieuwe trainingen.

Wat is HET HUIS?

HET HUIS programma is een preventieve aanpak specifiek ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. In de aanpak, die zich richt op het bewustwording en op weerbaarheid van kinderen, staan eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het leren maken van de juiste keuzes centraal. HET HUIS is een cultuursensitieve aanpak die onder meer rekening houdt met de culturele omgeving waarin kinderen opgroeien. Maar ook de invloed van school, de wijk en de maatschappelijke- en sociaaleconomische positie waarin deze kinderen (met hun familie) in verkeren spelen hier een belangrijke rol.

De aanpak HET HUIS bestaat uit 12 lessen. De lessen zijn onderverdeeld in drie kernthema’s: Identiteit, Normen & Waarden en Zelfbeschikking. Binnen deze thema’s maken we op een ontwikkelingsgerichte en interactieve tocht met de kinderen waarbij we op zoek gaan naar hun bestaande kwaliteiten en kennis. Samen met de kinderen gaan we die kennis herkaderen. Daarbij maak je de kinderen continue bewust van het effect van hun gedachten, gedrag en gevoel. Vanuit dit bewustwordingsproces vergroten wij de weerbaarheid van de kinderen.

Binnen HET HUIS wordt er leeftijdsadequaat en cultuursensitief gewerkt. Als Huispsycholoog ben je steeds op een creatieve en reactieve wijze aan het werk om aan te sluiten bij (de leefwereld van) alle kinderen. Je vervult een brugfunctie enerzijds tussen de scholen waar onze trainingen worden gegeven en onze trainers die de trainingen verzorgen. Je coacht en begeleidt de trainers. Anderzijds vervul je ook deze brugfunctie tussen Stichting Sitara en potiëntiele klanten die onze trainingen zullen afnemen.

Wat ga je doen?

1. In contact met het trainersteam

– advies geven over (moeilijke) groepen/kinderen
– op verzoek van de trainer of huispsycholoog observeren van de groep/kinderen
– het uitvoeren van de begin- en eindmeting met de kinderen tijdens de uitvoering van Het Huis

2. Uitvoerende- en organisatorische taken

– het (door) ontwikkelen van nieuwe trainingen
– het verzorgen en uitvoeren van workshops/trainingen voor de trainers van het Huis (train de trainer)
– bijdrage leveren aan het erkenningstraject van het NJI

3. Kwaliteitsbewaking en -verbetering van het product

– kwaliteitsbewaking rondom de (wetenschappelijke) achtergrond, theorie en huidige ontwikkelingen met betrekking tot Het Huis

Wat wij bieden

Functie: ZZP (contract als pedagoog van HET HUIS)
Locatie: Amsterdam
Salaris: Vast tarief per uur
Tijd: minimaal 12 uur en maximaal 27 uur per week
Groeimogelijkheid: Persoonlijke begeleiding om professioneel te groeien

Over ons

Al ruim 35 jaar helpt Stichting Sitara kinderen om de ster in hun eigenleven te zijn. Trots op zichzelf en weerbaar tegen allerlei uitdagingenwaar zij mee te maken krijgen in de grote stad.In de huidige maatschappij wordt preventie nog te vaak benaderd vanuitproblematiek. Kinderen worden in hokjes geplaatst met het label‘risicovol’. Sitara handelt daarom pre-preventief: we kijken niet alleennaar het kind maar ook naar de omgeving. Dit geeft elk kind de kans omzich te verhouden tot diverse culturen en om te gaan met verwachtingenen emoties: om zichzelf te zijn. Zo zijn we een stap vóór risico’s enbeginnende problemen.Onze individuele begeleiding bevordert de sociaal emotionele- enidentiteitsontwikkeling bij de kinderen op school vanuit een diversiteitsensitieve benadering. Dit doen we door kinderen bewuster te maken van zichzelf en passende tools aan te rijken.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV en een motivatiebrief (in één PDF-document) t.a.v. Jessica van der Luyt vóór 25 november 2022 naar info@sitara.nl, o.v.v. vacature Pedagoog. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. Het opvragen van referenties, een VOG en het maken van een opdracht zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jessica van der Luyt, op tel.nr.0639236673.

Vanzelfsprekend en passend bij onze visie en missie waarderen wij verschillende achtergronden en culturen in onze organisatie en zien dit graag weerspiegeld in de samenstelling van het team.