Vacature: HUISPsycholoog

Stichting Sitara is per direct op zoek naar een psycholoog van ‘HET HUIS’ programma. Als HUISpsycholoog ben je de spin in het web tussen trainers van HET HUIS, opvoeders en scholen. In deze veelzijdige functie heb je diverse werkzaamheden en onderhoud je contact met de verschillende disciplines.

Wat is HET HUIS?

HET HUIS programma is een preventieve aanpak specifiek ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. In de aanpak, die zich richt op het bewustwording en op weerbaarheid van kinderen, staan eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het leren maken van de juiste keuzes centraal. HET HUIS is een cultuursensitieve aanpak die onder meer rekening houdt met de culturele omgeving waarin kinderen opgroeien. Maar ook de invloed van school, de wijk en de maatschappelijke- en sociaaleconomische positie waarin deze kinderen (met hun familie) in verkeren spelen hier een belangrijke rol.

De aanpak HET HUIS bestaat uit 12 lessen. De lessen zijn onderverdeeld in drie kernthema’s: Identiteit, Normen & Waarden en Zelfbeschikking. Binnen deze thema’s maken we op een ontwikkelingsgerichte en interactieve tocht met de kinderen waarbij we op zoek gaan naar hun bestaande kwaliteiten en kennis. Samen met de kinderen gaan we die kennis herkaderen. Daarbij maak je de kinderen continue bewust van het effect van hun gedachten, gedrag en gevoel. Vanuit dit bewustwordingsproces vergroten wij de weerbaarheid van de kinderen.

Binnen HET HUIS wordt er leeftijdsadequaat en cultuursensitief gewerkt. Als Huispsycholoog ben je steeds op een creatieve en reactieve wijze aan het werk om aan te sluiten bij (de leefwereld van) alle kinderen. Je vervult een brugfunctie enerzijds tussen de scholen waar onze trainingen worden gegeven en onze trainers die de trainingen verzorgen. Je coacht en begeleidt de trainers. Anderzijds vervul je ook deze brugfunctie tussen Stichting Sitara en potiëntiele klanten die onze trainingen zullen afnemen.

Het huis - stichtingsitara

Wat ga je doen?

1. In contact met school

– het voeren van intakes met de intern begeleider & ouder/kind adviseur en eventueel met de betrokken leerkracht
– het afnemen van een begin- en eindmeting bij de leerlingen
– het uitvoeren van tussentijdse- en eindevaluatie met de school en het uitwerken van de gevoerde evaluaties

2. In contact met het trainersteam

– het organiseren van teamvoorbereidingen
– het verwerken van de durfdoelen
– tussentijds advisering aan het trainersteam
– het verzorgen van trainingen aan de trainers
– vanuit het eigen vakgebied (psychologisch perspectief) een bijdrage leveren aan de interne opleiding van de trainers
– deelname aan de intervisie bijeenkomsten van de trainers

3. Uitvoerende- en organisatorische taken

– het verwerken van toestemmingsformulieren
– het bijhouden van de opvoeder contactmomenten
– het plannen van overlegmomenten tussen de trainers en de school
– het verwerken van de wekelijkse evaluaties van de trainers en naar aanleiding hiervan adviezen uitbrengen
– het opstellen van de eindevaluatie verslagen

4. Onderhouden van strategische externe relaties van de organisatie

– vertegenwoordigd de organisatie in strategische contacten met opdrachtgevers en signaleert hun behoeften
– voert de voorbereidingsgesprekken, de tussen – en eindevaluaties op de scholen.
– bouwt externe relaties uit

5. Kwaliteitsbewaking en -verbetering van het product

– levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van en verzorgen van workshops/trainingen aan externen
– levert een actieve bijdrage aan het aanvullen van de hand- en werkboeken en theorie trainingen
– meedenken over de ontwikkeling dan wel doorontwikkeling van het meetinstrument
– signaleert tijdig afbreukrisico’s
– is in staat tools toe te passen om de kwaliteit te waarborgen
– het bijwonen van het HSP overleg

6. Bijkomende werkzaamheden

– het onderzoek doen naar en verzamelen van informatie gericht op cultuursensitiviteit, inclusie en identiteitsontwikkeling
– relevante informatie over deze onderwerpen beschikbaar stellen voor de organisatie
– het volgen van externe workshops en/of webinars

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid met overtuigings- en daadkracht, die zich herkent in onze doelstellingen en deze samen met ons naar een hoger plan wil tillen.

  • Afgeronde academische opleiding als kinder – of neuropsycholoog
  • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Goede sociale- en communicatieve vaardigheden
  • Ervaring met het werken en omgang met verschillende culturen;
  • Bekend zijn met de problematieken in focuswijken;
  • Bekendheid met het onderwijssysteem m.b.t. PO en VO is een pré;
  • Ervaring in het geven van trainingen (train de trainer)
  • Kwaliteits- en ontwikkelingsgerichte visie en vaardigheden;
  • Natuurlijke aanleg voor teamsamenwerking;
  • Signalerings- en handelingsvermogen op het gebied van kansen en mogelijkheden tbv verbeteringen en groei van onze dienstverlening

Wat wij bieden

Functie: ZZP (contract als psycholoog van HET HUIS)
Locatie: Amsterdam
Salaris: Vast tarief per uur
Tijd: minimaal 12 uur en maximaal 27 uur per week
Groeimogelijkheid: Persoonlijke begeleiding om professioneel te groeien 

Over ons

Al ruim 35 jaar helpt Stichting Sitara kinderen om de ster in hun eigenleven te zijn. Trots op zichzelf en weerbaar tegen allerlei uitdagingenwaar zij mee te maken krijgen in de grote stad.In de huidige maatschappij wordt preventie nog te vaak benaderd vanuitproblematiek. Kinderen worden in hokjes geplaatst met het label‘risicovol’. Sitara handelt daarom pre-preventief: we kijken niet alleennaar het kind maar ook naar de omgeving. Dit geeft elk kind de kans omzich te verhouden tot diverse culturen en om te gaan met verwachtingenen emoties: om zichzelf te zijn. Zo zijn we een stap vóór risico’s enbeginnende problemen.Onze individuele begeleiding bevordert de sociaal emotionele- enidentiteitsontwikkeling bij de kinderen op school vanuit een diversiteitsensitieve benadering. Dit doen we door kinderen bewuster te maken van zichzelf en passende tools aan te rijken.

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV en een motivatiebrief (in één PDF-document) t.a.v. Jessica van der Luyt vóór 25 november 2022 naar info@sitara.nl, o.v.v. vacature HUISpsycholoog. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. Het opvragen van referenties, een VOG en het maken van een opdracht zal deel uitmaken van de selectieprocedure.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jessica van der Luyt, op tel.nr.0639236673. 

Vanzelfsprekend en passend bij onze visie en missie waarderen wij verschillende achtergronden en culturen in onze organisatie en zien dit graag weerspiegeld in de samenstelling van het team.